Page 11 - Seqüències de Ciències socials 1
P. 11

 La Terra en erupció: volcans
Un volcà s’origina a causa de l’acumulació, en algun lloc de l’escorça terrestre, de magma procedent del mantell. A causa de la pressió, es pot produir una erupció volcà- nica, que és l’expulsió a la superfície d’aquest magma, juntament amb gasos i materials sòlids, des de cendres fins a fragments de roca de mida considerable, cone- gudes com a bombes volcàniques. L’acumulació dels materials expulsats pot crear un nou relleu.
En el cas d’una erupció submarina, si el relleu que es crea emergeix a la superfície, donaria lloc a una nova illa.
LES PARTS D’UN VOLCÀ
 4 5
3
2
1
   1. Cambra magmàtica. Zona de l’escorça terrestre on es produeix una acumulació de magma.
2. Con volcànic. Forma de relleu creada per l’acumulació dels materials expulsats pel cràter.
3. Xemeneia. Conducte pel qual el magma, els gasos i altres materials surten a l’exterior.
4. Cràter. Extrem de la xemeneia, boca de sortida dels materials eruptius a l’exterior.
5. Lava. Magma que ha sortit a la superfície i se solidifica en refredar-se en contacte amb l’aire.
   Segons la seva activitat, els volcans són:
• Actius. Tenen activitat eruptiva periòdicament.
• Dorments o en repòs. Tenen senyals d’una certa acti- vitat interna, però no arriben a entrar en erupció.
• Extingits. No tenen activitat i no es preveu que en tin- guin en un futur.
7 Per què creus que hi ha llocs al món on
es produeixen més terratrèmols o llocs on hi ha més volcans que en uns altres?
   Avança   2 11 Erupció volcànica
a La Palma
Activitat competencial
  El 19 de setembre de 2021 es va produir una erup- ció del volcà Cumbre Vieja, a l’illa de La Palma, a l’arxipèlag canari, que va provocar l’evacuació de milers de persones. La lava expulsada pel volcà, en el seu desplaçament cap a l’oceà Atlàntic, va cau- sar nombrosos danys materials, com la destrucció d’edificis i instal·lacions.
1 Quin tipus de volcà és el Cumbre Vieja, segons la seva activitat?
2 Com s’origina i com es produeix una erupció volcà- nica? Explica-ho.
• Què és exactament un volcà? Com el definiries?
3 En les informacions que la premsa i la televisió han difós sobre l’erupció a La Palma, s’han fet servir paraules com aquestes:
eixam sísmic colada piroclast caldera lapil·li malpaís
• Afegeix-hi altres mots relacionats amb els volcans que hagis pogut llegir o sentir i que consideris rellevants.
• Tria tres d’aquests termes, busca’ls en el diccionari i escriu-ne la definició.
• A partir de les definicions de tota la classe, elaboreu un petit diccionari col·lectiu sobre els volcans.
     + Activitats “La formació del relleu”
  


   9   10   11   12   13