Page 9 - Seqüències de Ciències socials 1
P. 9

    Plegaments i falles
Si la pressió causada per les plaques tectòniques afecta roques toves i plàstiques, que es poden deformar, s’ori- gina un plegament o ondulació de la superfície terrestre.
En canvi, si la pressió afecta roques dures i rígides, en lloc de deformar-se es fracturen i donen lloc a una falla o esquerda de la superfície terrestre, i els dos blocs resultants es poden desplaçar l’un respecte a l’altre.
Sovint hi ha conjunts de falles, amb blocs aixecats i enfonsats que formen un relleu característic.
Avança   2 9 2 Quina és la característica dels materials que, a causa
d’un moviment orogènic, es pleguen?
Plegament
3 Quina és la característica dels materials que,
a causa d’un moviment orogènic, es fracturen?
Falla
4Quin tipus de deformació del terreny és característic de la Gran Vall del Rift, a Àfrica?
 PLEGAMENT
  1
2
1. Anticlinal
Plec convex, al nucli del qual hi ha els sediments més antics.
2. Sinclinal
Plec còncau, al nucli del qual hi ha els sediments més recents.
 FALLA
 1
3
2
1. Bloc superior
Part enlairada de la falla.
2. Bloc inferior
Part enfonsada de la falla.
3. Pla de falla
Superfície on s’ha produït la fractura, sobre la qual llisquen els blocs.
4. Salt de falla
Desplaçament vertical dels blocs.
4
 RELLEU EN FALLES
 1
2
1. Pilar tectònic
o horst
Bloc elevat limitat per dues falles.
2. Fossa tectònica
o graben
Bloc enfonsat limitat per dues falles.
           Gran Vall del Rift o Rift Valley
 

   7   8   9   10   11