Page 9 - SEQÜÈNCIES de Ciències socials 1
P. 9

         Avança   2 37
 Les set plaques tectòniques principals
L’escorça es mou?
L’escorça terrestre no és una peça compacta que abas- ta tot el conjunt del planeta, sinó que està dividida en diversos blocs rígids encaixats, que es coneixen amb el nom de plaques tectòniques.
Aquestes plaques es desplacen, molt lentament, per damunt de l’astenosfera, de manera que es poden sepa- rar les unes de les altres o es poden acostar i poden exercir pressió entre si.
3 Quins límits té la placa on està situada la península Ibèrica? Fes servir un atles.
     Límit entre dues plaques tectòniques a Grotagja (Islàndia)
 Entre dues
plaques tectòniques
Activitat competencial
En David va anar de vacances amb els seus pares a un lloc ben exòtic. Van ser uns dies molt emocio- nants!
Ara, raona i contesta:
• Per què en David no va poder dormir la primera nit? Explica-ho.
• Creus que és raonable que en David estigui tan espantat pel que li ha dit el seu pare? Per què?
   + Activitats “Història geològica de la Terra”
    7   8   9   10   11