Page 26 - Seqüències de Ciències socials 1
P. 26

  7. Fer història
“Feliç el poble la història del qual es llegeix amb avorriment.”
CE1 • CE3 • CE7
154 Ens posem en situació Per a què serveix la història?
Connectem I què és la història? Què en sabem? Baròmetre d’aula
156 Blocs temàtics L’estudi de la història • Les fonts històriques • La recerca històrica • El pas del temps • Els grans períodes de la història
Treballa les destreses Defineix • Identifica • Classifica • Investiga • Calcula • Interpreta • Crea • Elabora
168 Posa’t a prova Prova de competències: El Titanic
Què en sabem, ara? Baròmetre d’aula Valora’t Metaaprenentatge
Passa a l’acció Reptes del món actual
10. Bressol d’Occident
“Només sé que no sé res.”
CE1 • CE3 • CE5 • CE6 • CE7
220 Ens posem en situació Una persona, un vot?
Connectem Quines qualitats ha de tenir un diputat o diputada?
Què en sabem? Baròmetre d’aula
222 Blocs temàtics L’Hèl·lade • La societat i el govern de la polis • L’economia grega • Del mite al logos • L’art a la Grècia clàssica • Fe- nicis i cartaginesos
Treballa les destreses Relaciona • Amplia • Investiga • Raona • Explica • Interpreta • Compara • Defineix
238 Posa’t a prova Prova de competències: Els marbres d’Elgin
Què en sabem, ara? Baròmetre d’aula Valora’t Metaaprenentatge
Passa a l’acció Reptes del món actual
8. Els primers humans
“El que ens fa humans és la nostra habilitat per fer preguntes.”
CE1 • CE3 • CE5 • CE6 • CE7
172 Ens posem en situació Què ens fa humans? Connectem La història de la Terra comença
amb el primer humà?
Què en sabem? Baròmetre d’aula
174 Blocs temàtics De la pedra als metalls • L’hominització • El paleolític • La revolució neolítica • L’edat dels metalls
Treballa les destreses Argumenta • Amplia • Interpreta • Raona • Classifica • Defineix • Elabora • Investiga
192 Posa’t a prova Prova de competències: De professió, arqueòloga
Què en sabem, ara? Baròmetre d’aula Valora’t Metaaprenentatge
Passa a l’acció Reptes del món actual
11. Tots romans
“Preferiria la pau més injusta a la més justa de les guerres”
CE1 • CE3 • CE5 • CE6 • CE7
242 Ens posem en situació Què tenim de ro- mans?
Connectem Tots els camins porten a Roma! Què en sabem? Baròmetre d’aula
244 Blocs temàtics La civilització romana • El govern a l’antiga Roma • La societat romana • Les activitats econòmiques a Roma • La cultura i l’art a l’antiga Roma • Els romans i la religió • La fi de l’Imperi Romà d’Occident
Treballa les destreses Explica • Identifica • Amplia • Interpreta • Adapta • Defineix
262 Posa’t a prova Prova de competències: Postals misterioses
Què en sabem, ara? Baròmetre d’aula Valora’t Metaaprenentatge
Passa a l’acció Reptes del món actual
196
198
216
9. Civilitzacions fluvials
“Oh, riu, creador de totes les coses...”
CE1 • CE3 • CE5 • CE6 • CE7
Ens posem en situació La nostra època és la més avançada?
Connectem Segueix les pistes... Què en sabem? Baròmetre d’aula
Blocs temàtics Els rius de la vida • Un en- creuament de cultures • Cultura i art a Me- sopotàmia • Un oasi entre deserts • Econo- mia a l’antic Egipte • Societat a l’antic Egipte • Religió i cultura a l’antic Egipte • L’art egipci
Treballa les destreses Descriu • Exposa • Investiga • Analitza • Sintetitza • Amplia • Classifica • Identifica
Posa’t a prova Prova de competències: El projecte Djehuty
Què en sabem, ara? Baròmetre d’aula Valora’t Metaaprenentatge
Passa a l’acció Reptes del món actual
12. Habitants de casa
nostra
“Somos una especie en viaje. No te- nemos pertenencias sino equipaje.”
CE1 • CE3 • CE5 • CE6 • CE7
Ens posem en situació Som tots immi- grants?
Connectem Les migracions són coses dels nostres temps?
Què en sabem? Baròmetre d’aula
Blocs temàtics La prehistòria a la penínsu-
la Ibèrica • La prehistòria a Catalunya • Els ibers • La colonització de la Península • La Hispània romana
Treballa les destreses Representa • Rela- ciona • Investiga • Interpreta • Exposa • Am- plia • Consulta • Localitza • Dissenya
Posa’t a prova Prova de competències: La seca d’Empòrion
Què en sabem, ara? Baròmetre d’aula Valora’t Metaaprenentatge
Passa a l’acció Reptes del món actual
        266
268
282
      24   25   26   27   28