Page 25 - Seqüències de Ciències socials 1
P. 25

   1. Objectiu: la Terra
“E pur si muove.”
2. Muntanyes vives
“No conquerim la muntanya, sinó a nosaltres mateixos.”
CE1 • CE3 • CE4
34 Ens posem en situació Les muntanyes més altes són les més velles?
Connectem Com es van crear les muntan- yes?
Què en sabem? Baròmetre d’aula
36 Blocs temàtics Història geològica de la Ter-
ra • La formació del relleu • La transforma- ció del relleu • Les formes del relleu
Treballa les destreses Sintetitza • Explica • Aplica • Investiga • Localitza • Interpreta • Relaciona
50 Posa’t a prova Prova de competències: Ter- ratrèmols a la costa mediterrània
Què en sabem, ara? Baròmetre d’aula Valora’t Metaaprenentatge
Passa a l’acció Reptes del món actual
5. Equilibri sostenible
“Vivim a la Terra com si en tinguéssim una altra on anar.”
CE1 • CE3 • CE4
96 Ens posem en situació Si no tenim un pla- neta B, com hem de cuidar el planeta A?
Connectem Quants planetes necessitaríem si tothom visqués com tu?
Què en sabem? Baròmetre d’aula
98 Blocs temàtics Natura: recursos i riscos •
L’acció humana sobre el medi • La protecció del medi • Sostenibilitat
Treballa les destreses Sintetitza • Identifica • Relaciona • Investiga • Argumenta • Inter- preta • Amplia
112 Posa’t a prova Prova de competències: Sopa de plàstics!
Què en sabem, ara? Baròmetre d’aula Valora’t Metaaprenentatge
Passa a l’acció Reptes del món actual
3. Som aigua
“No et pots banyar dues vegades al mateix riu.”
CE1 • CE3 • CE4
54 Ens posem en situació Per què l’aigua és un bé escàs?
Connectem Com estem de reserves d’ai- gua?
Què en sabem? Baròmetre d’aula
56 Blocs temàtics L’aigua a la Terra • Les ai-
gües oceàniques • Les aigües continentals • Els grans mars, rius i llacs de la Terra • Les persones i l’aigua
Treballa les destreses Completa • Localitza • Explica • Identifica • Relaciona • Crea • Cal- cula • Defineix • Interpreta
70 Posa’t a prova Prova de competències: La pesca al Segre
Què en sabem, ara? Baròmetre d’aula Valora’t Metaaprenentatge
Passa a l’acció Reptes del món actual
6. Terra a la vista
“Fronteres? Mai n’he vist cap. Però he sentit a dir que n’hi ha a les ments d’algunes persones.”
CE1 • CE3 • CE4
116 Ens posem en situació Sempre hi ha hagut el mateixos continents?
Connectem Com sura un iceberg? Què en sabem? Baròmetre d’aula
118 Blocs temàtics Europa • Europa: la penínsu- la Ibèrica • Europa: Catalunya • Àsia • Àfrica • Amèrica • Oceania • L’Antàrtida
Treballa les destreses Descriu • Identifica • Aplica • Analitza • Argumenta • Classifica • Investiga • Sintetitza • Localitza
148 Posa’t a prova Prova de competències: Un viatge de rècord
Què en sabem, ara? Baròmetre d’aula Valora’t Metaaprenentatge
Passa a l’acció Reptes del món actual
 10 Ens posem en situació Les coses són sem- pre el que semblen?
Connectem Són iguals els mapes a tot el món?
Què en sabem? Baròmetre d’aula
12 Blocs temàtics El planeta Terra • El movi- ment de rotació de la Terra • El moviment de translació de la Terra • Els primers mapes • La localització i l’orientació • De l’esfera al pla • Els mapes: informació i tipus
Treballa les destreses Sintetitza • Crea • Aplica • Raona • Localitza • Analitza • Inter- preta • Argumenta
30 Posa’t a prova Prova de competències: Sandy, l’illa fantasma
Què en sabem, ara? Baròmetre d’aula Valora’t Metaaprenentatge
Passa a l’acció Reptes del món actual
4. Emergència climàtica
“No existeix el mal temps, sinó la roba inadequada.”
CE1 • CE3 • CE4
74 Ens posem en situació El temps està boig? Connectem Fem una tassa de cacau i et dic
quin temps farà demà?
Què en sabem? Baròmetre d’aula
76 Blocs temàtics El temps i el clima • Els ele- ments i els factors del clima • Els climes de la Terra • Els climes i els paisatges càlids • Els climes i els paisatges freds • Els climes i els paisatges temperats • El canvi climàtic
Treballa les destreses Aplica • Raona • Ex- posa • Sintetitza • Interpreta • Identifica • Defineix • Investiga • Informa’t • Relaciona • Explica • Amplia
92 Posa’t a prova Prova de competències: Illes en perill
Què en sabem, ara? Baròmetre d’aula Valora’t Metaaprenentatge
Passa a l’acció Reptes del món actual
CE1 • CE3
          






























   23   24   25   26   27