Page 23 - SEQÜÈNCIES de Ciències socials 1
P. 23

           1 El projecte Castor consistia a reconvertir un antic jaciment de petroli en un magatzem de gas natural.
a. Si les injeccions de gas es van fer a 1.750 m de profunditat, a quina capa interior de la Terra es va injectar el gas?
b. A quines altres capes de la geosfera no van arribar les injeccions de gas?
2 La plataforma es trobava a uns 22 km de la costa de Vinaròs (Castelló). a. Davant de quina forma de relleu es trobava la plataforma? Explica com és aquesta forma de
relleu i dibuixa-la esquemàticament.
b. Els sismes es van produir en una àrea on el mar entra a dins de la terra de forma més o menys corba i d’una certa extensió. Com es diu aquesta forma de relleu? Quina altra forma del relleu és semblant a aquesta però més petita?
3 Hi va haver terratrèmols que van superar la magnitud 4:
Avalua’t
2 51
   DATA
 HORA
 MAGNITUD
 24/09/2013
29/09/2013
30/09/2013
01/10/2013
02/10/2013
03/10/2013
00:21:49 3,8
22:15:48 4
02:21:17 3,9
03:32:45 4,2
23:29:29 4,1
03:13:02 2,9
   a. El dia 1 d’octubre va tenir lloc el sisme de més magnitud, amb l’hipocentre a 3 km de profunditat. Per a què pot ser útil conèixer l’hipocentre d’un terratrèmol?
b. Què mesura la magnitud d’un terratrèmol? I quina escala la mesura?
  4 Al voltant de la zona on es van produir els terratrèmols hi ha la falla d’Amposta.
a. Identifica quin d’aquests esquemes correspon a una falla.
b. Identifica les parts de la
falla i explica com es produeix a partir del dibuix.
AB
  En línia   21   22   23   24   25