Page 14 - Seqüències de Ciències socials 1
P. 14

 Profunditats marines
La zona marina més profunda del món és la fossa
de les Mariannes, al Pacífic. Té una profunditat de 10.971 m; és a dir, que la diferència respecte al nivell del mar és superior a la màxima altitud del relleu terrestre, l’Everest, amb 8.848 m. Ho sabies?
 Les formes del relleu
illa
6
17
estret
3
plana abissal
cap
fiord
15 14
13 badia
plana
penya-segat
10
península
9
11
18 16
platja
7
arxipèlag
 istme
   1
dorsal oceànica
4
talús continental
   2 fossa oceànica
   El relleu oceànic
El fons dels oceans i dels mars, igual que les terres emer- gides, no és pas uniforme, sinó que presenta formes de relleu diverses.
El relleu costaner
A la costa entren en contacte les terres emergides i el mar. Segons les característiques dels materials que for- men l’escorça terrestre i dels moviments de l’aigua del mar, es generen formes litorals diverses.
La costa no és un paisatge estable, sinó que pot anar variant.
El relleu terrestre
La superfície de la Terra no és uniforme, sinó que pre- senta múltiples formes, que s’han anat creant al llarg de la histò- ria del planeta a causa dels diversos processos geològics.
       

   12   13   14   15   16