Page 20 - SEQÜÈNCIES de Ciències socials 1
P. 20

        Treballa les destreses
  SINTETITZA
1. Agents geològics
Copia i completa aquest mapa de conceptes:
externs creen el relleu vent falles volcans
INVESTIGA
4. Notícies catastròfiques
Navega per la xarxa i busca notícies de terratrèmols i manifestacions volcàniques recents. A partir de la informació, prepara una exposició oral
breu a classe.
LOCALITZA
5. Volcans del món
Amb l’ajuda d’un atles, localitza aquests volcans, descriu la situació de cada un, en funció dels accidents geogràfics, i identifica els estats on es troben:
Etna Cotopaxi Teide Pinatubo
    plegaments
interns
interns orogènesi i
i i
EXPLICA
modifiquen el relleu aigua i gel éssers vius
terratrèmols
interns interns
temperatura
  AGENTS GEOLÒGICS
     i
i
i
i
    2. Fases de l’erosió
En el procés d’erosió del vent, distingim tres fases. Explica-les a partir d’aquest dibuix:
6. Com ho ha fet...?
Kilimanjaro
EXPLICA
Atitlan
Popocatépetl
 erosió
Els agents geològics externs incideixen sobre les formes del relleu. Identifica quin és l’agent geològic i com ha actuat en el paisatge de cada imatge:
 a
b
 transport
 sedimentació
 c
d
 APLICA
3. Toponímia del relleu
Amb l’ajuda d’un mapamundi físic, completa amb exemples aquest quadre:
 ÀFRICA
 EUROPA
 ÀSIA
 AMÈRICA
   SERRALADA
e
f
 PENÍNSULA
 ILLA
 CIM
 PLANA
  


   18   19   20   21   22