Page 19 - Seqüències de Ciències socials 1
P. 19

  INTERPRETA
7. Falles i plegaments
Fixa’t en aquestes imatges, identifica quina és un plegament i quina és una falla i explica com es produeixen aquestes formes de relleu:
Fes un dibuix esquemàtic de cada forma i escriu els noms següents en el lloc adient:
anticlinal sinclinal bloc superior bloc inferior salt de falla
RELACIONA
8. Què representa...?
En les fotografies següents, hi ha representades diferents formes de relleu. Identifica-les i escriu una definició de cada una amb les teves pròpies paraules:
EXPLICA
9. Un terratrèmol en secció
Fixa’t en el dibuix i, a partir dels elements que hi ha representats, explica què és un terratrèmol i per què es produeix:
INVESTIGA
10. La Garrotxa, àrea volcànica
El millor exponent d’àrea volcànica de la península Ibèrica és a la comarca de la Garrotxa. Busca’n informació i elabora un informe que inclogui:
• Descripció i localització de la regió.
• Període i procés de formació dels volcans. • Principals cons volcànics.
• Períodes d’activitat i estat actual.
• Explotació econòmica.
UNA FRASE PER PENSAR
Què creus que significa?
Quina relació hi veus amb aquesta seqüència?
“No conquerim la muntanya, sinó a nosaltres mateixos.”
 epicentre
 hipocentre ones sísmiques
      serralada
vall cingle
coll plana turó
 a
b
 c
d
  e
f
 Avança   2 19
 ?
   17   18   19   20   21