Page 3 - Seqüències de Ciències socials 1
P. 3

“No conquerim la muntanya,
 sinó a nosaltres mateixos.”
  Edmund Hillary, alpinista
  2
Muntanyes vives
La superfície que trepitges no és igual en tot el planeta, i tampoc
no ho és el fons dels oceans, sinó que s’hi poden distingir formes diferents: valls, planes, muntanyes, fosses... Són les formes del relleu, que no sempre han estat aquí. Com es van formar? I com s’han anat transformant?
     1   2   3   4   5